Postadress

Barzkowice 2

73-134 Barzkowice

Poland

Team

Piotr Mazur

Adam Kalinowski

Kort organisationsbiografi

ZODR bildades 1 januari 2005 och är baserat det regionala rådgivningscentret för utveckling av lantbruk och landsbygd i Barzkowice och Centret för lantbruksrådgivning i Koszalin.

ZODR leder ett utbildningscenter med logi som utgör en perfekt plats att organisera varje slag av utbidning, möten, conferencer. Huvudsaliga arbetsområden för ZODR är: utbildning av lantbrukare och andra invånare på landsbygden, information och stöd till utvecklare av lantbruksprodukter, marknadsanalyser för lantbruksprodukter, livsmedel och produktionsprocesser, insamling och tillhandahållande av marknadsinformation inom dessa områden, främjande av miljövänliga metoder inom lantbruk livsstil, ansökningar om finansiellt stöd från EU-fonder, främjande av utveckling av agroturism och gårdssemestrar som en attraktive rekreationsplats, stödja naturmiljö och kulturminnen på landsbygden, ekologiska och funktionella metoder för att driva lantbruk, analys av förändringar i standarder och kvalitet på lantbruksproduktion och arbete på lantbruk och spridning av erfarenheter och analyser via rådgivning.

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Odling

Fruktodling

Fältgrödor

Växthus

Nav

Polen