Włoskie Regionalne Warsztaty nt. upraw polowych w Bari

11 października odbęda się Warsztaty INNOSETA,które skupią się na tematyce związanej z uprawą zboż. Zostaną one zorganizowane w 3 grupach tematycznych, na które zostaną zaproszeni rolnicy, badacze, technicy, producenci i urzędnicy regionalni. Warsztaty będą obejmować najnowsze innowacje związane z: wzrostem jakości i dokładności dystrybucji środków ochrony roślin; redukcją znoszenia; zmniejszenia zanieczyszczenia podczas napełniania, mieszania i…

I Ogólnopolskie Warsztaty Regionalne w Barzkowicach

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym „INNOSETA” w ramach programu „HORYZONT 2020”. Celem projektu INNOSETA jest stworzenie sieci tematycznej dotyczącej sprzętu opryskowego, szkoleń i doradztwa. Projekt pomoże w efektywnej wymianie informacji pomiędzy naukowcami, społecznością rolniczą, usługami pomocniczymi i przemysłem. W ramach projektu serdecznie zapraszamy na regionalne warsztaty, które odbędą się…