Adres

Rue de Trèves 61

1040 Brussels

Belgium

Team

Oana Neagu
Ksenjia Simovic
Nenad Peric

Omschrijving organisatie

COPA-COGECA is de eensgezinde stem van Europese boeren en agro-coöperaties. Samen zorgen zij ervoor dat de landbouw in de EU duurzaam, innovatief en concurrerend is, en voor een half miljard mensen in heel Europa de voedselzekerheid garandeert. Copa vertegenwoordigt meer dan 23 miljoen boeren en hun familieleden, terwijl Cogeca de belangen vertegenwoordigt van 22.000 landbouwcoöperaties. Ze hebben bijna 70 lidorganisaties uit de EU-lidstaten.

Betrokkenheid werkpakketten

  • WP1

  • WP3

  • WP4

  • WP5

SETA betrokkenheid

COPA-COGECA is in het INNOSETA-project hoofdverantwoordelijk voor de verspreiding van de projectresultaten onder de boeren- en tuinders in de EU. Dit wordt bereikt met behulp van een uitvoerende communicatie-infrastructuur van 45 werkgroepen en 10 taskforces die het hele scala aan landbouwgerelateerde onderwerpen bestrijkt. Vooral de werkgroepen ‘onderzoek en innovatie’, ‘milieu’, ‘fytosanitaire vragen’ en de ‘Task Force landbouwtechnologie’ zijn actief betrokken bij de contacten met boeren en tuinders en hun vertegenwoordigers in de hele Europese Unie.

Voor de externe communicatie gebruikt COPA-COGECA haar eigen website, nieuwsbrieven en sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube), als platform om de kennis die beschikbaar komt in het INNOSETA-project naar de eindgebruikers te verspreiden. Het interne platform ‘Agriinfo’van COPA-COGECA wordt gebruikt om informatie op een gestructureerde manier met alle lidorganisaties te delen.