Adres

Barzkowice 2

73-134 Barzkowice

Poland

Team

Piotr Mazur

Adam Kalinowski

Omschrijving organisatie

ZODR is opgericht op 1 januari 2005 en is gevestigd in het regionale adviescentrum voor landbouw- en plattelandsontwikkeling in Barzkowice en het Centrum voor Landbouwadvies in Koszalin.

ZODR leidt een trainingscentrum met verblijfsaccomodatie, waardoor het de perfecte plek is om allerlei soorten trainingen, vergaderingen, conferenties of andere activiteiten te organiseren. De belangrijkste werkterreinen van ZODR zijn: het verzorgen van training voor boeren en andere plattelandsbewoners, het informeren en ondersteunen van mensen die landbouwproducten ontwikkelen, het aanbieden van professionele training voor boeren en andere plattelandsbewoners, marktanalyse van landbouwproducten, voedsel en productieprocessen, het verzamelen en leveren van marktinformatie op deze gebieden, het bevorderen van milieuvriendelijke methoden voor landbouwproductie en levensstijl, het aanvragen van financiële steun uit fondsen van de Europese Unie, de bevordering van de ontwikkeling van: agrotoerisme of ‘vakantie op de boerderij’, ecologische en functionele manieren om een ​​boerderij te runnen en de ondersteuning van behoud van natuur en cultureel erfgoed in plattelandsgebieden. Daarnaast heeft ZODR een adviserende rol bij het verspreiden van bevindingen en analyses over de veranderingen in omvang en kwaliteit van de landbouwproductie.

Betrokkenheid werkpakketten

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Teeltsystemen

Boomgaarden

Veldgewassen

Serres

Hub

Polen