Ταχυδρομική Διεύθυνση

Barzkowice 2

73-134 Barzkowice

Poland

Ομάδα εργασίας

Piotr Mazur

Adam Kalinowski

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Ο ZODR δημιουργήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2005 και εδρεύει στο περιφερειακό συμβουλευτικό κέντρο γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης στο Barzkowice και στο κέντρο γεωργικής συμβουλευτικής στο Koszalin.

Ο ZODR διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό κέντρο με βάση καταλύματος που το καθιστά ιδανικό μέρος για να οργανωθεί κάθε είδους εκπαίδευσης, συναντήσεων, συνεδρίων …. Οι κύριοι τομείς δράσης του ZODR είναι: εκπαιδευτικά προγράμματα για τους αγρότες και άλλους κατοίκους της υπαίθρου, την ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων που αναπτύσσουν γεωργικά προϊόντα, η ανάλυση της αγοράς τόσο των αγροτικών προϊόντων, των τροφίμων και της διαδικασίας παραγωγής, τη συλλογή και την παροχή πληροφοριών για την αγορά σε αυτούς τους τομείς, την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων γεωργικής παραγωγής και του τρόπου ζωής, υποβολή αιτήσεων για χρηματοδοτική στήριξη από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προώθηση της ανάπτυξης του αγροτουρισμού και των διακοπών σε ένα αγρόκτημα ως ελκυστικό τόπο ανάπαυσης, την υποστήριξη της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς στης περιοχές της υπαίθρου, οικολογικούς και λειτουργικούς τρόπους λειτουργίας ενός αγροκτήματος, ανάλυση των αλλαγών στα πρότυπα και την ποιότητα της γεωργικής παραγωγής και της λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και διάδοση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων με συμβουλευτικό τρόπο.

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συστήματα καλλιεργειών

Οπωρώνες

Μεγάλες Καλλιέργειες

Θερμοκήπια

Κεντρικό σημείο

Πολωνία