1a polska Regionala Workshop i Barkowice

Västpommerska lantbruksrådgivningscentret I Barzkowice medverkar i det internationella forskningsprojektet ”INNOSETA” inom ”HORIZON 2020-programmet”. Målet för INNOSETA-projektet är att skapa ett tematiskt nätverk för sprututrustning, utbildning och rådgivning. Projektet kommer att bidra till ett effektivare utbyte mellan forskare, lantbruket, anknutna serviceorganisationer och industri. So en del av projektet inbjuder vi till en workshop, torsdag 10 oktober…

2dra italienska Regional Workshop för fältgrödor i Bari

INNOSETA workshopen den 11 oktober fokuserar på spannmål och kommer att organiseras i tre temagrupper. Inbjudna är lantbrukare, forskare, tekniker, tillverkare och regionala myndigheter. Workshopen kommer att innehålla de senaste innovationerna om: Ökad kvalitet och precision i fördelningen av växtskyddsmedel; Avdriftsreduktion; Minskning av föroreningar vid påfyllning, blandning och rengöring av sprutor; Deltagarna inbjuds att diskutera…

CEMA industri delegater bidrog med kunskaper i projektet vid 1a Regionala INNOSETA Workshop om asputtekniker i vinodling

Två CEMA företags delegater representerade CEMA och den Europeiska Maskinindustrin vid den 1a Regionala Workshope i INNOSETA projektet: Peter Hloben (Senior Engineer – Product Safety & Compliance vid John Deere) och Floris Vande Walle (Regulations and Standards Manager vid Delvano). Floris Van de Walle delar sin personliga uppfattning med CEMA om avancerade spruttekniker och INNOSETA-projektet:…

ÅRLIGA PRECISION FARMING AND AGRICULTURE 4.0 SUMMIT, 17-18 oktober i BARCELONA

En digital odling är mera effektiv och uthållig än sin tidigare motsvarighet. På en smart, digital gård odlas grödorna sannolikt med med precisionsodling, traktorer kan vara självkörande, skörden kan mätas med digitala bilder avfälten och lantbrukaren arbetar typiskt med med en rådgivare som erbjuder tekniks know-how. Prof. Emilio Gil kommer att representera Innoseta och tala…

INNOSETA vid ENOVITIS in campo, Montepulciano (Si), 20-21 juni 2019

ENOVITIS in CAMPO är den enda utställningen i italien som helt avser maskiner för vinodling. Utställningen omfattar även demonstrationer i odlingen. Därmed kan besökarnapraktisk studera både effektivitet och användbarheten av vad utställarna erbjuder med praktiska demonstrationer av den senaste teknologin, material och utrustning för alla områden; plantering, växtskydd och växtnäring, jordbearbetning, beskärning, skörd av druvor,…

INNOSETA Regional Workshop i vinodling, 10 juli i Alba, Italien!

Den 10:e juli arrangerades INNOSETA wokshop Il 10 luglio 2019, vid Complesso Ampelion i Alba .(Cn). Workshopen fokuserade på innovationer inom växtskydd i vinodling. Workshopen samlade intressenter från olika områden (odlare, rådgivare, tillverkare, lagstiftare) för att förbättra utbyte, delande och insamlande av sektorns behov avseendee innovationer rörande applicering av växtskyddsmedel. Workshopen organiserades i tre grupper:…

SIMA Fair, Febuary 2019

78:e SIMA, den internationella agri-business utställningen, arrangerades 24 till 28 februari 2019 vid Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre. I samklang med tidens strömmningar i lantbruksvärlden erbjöd denna upplaga ett heltäckande perspektiv inom viktiga teman: från ekologisk odling til AgTech och från växtodling till husdjur. Onsdag 27 februari presenterades INNOSETA av CEMA´s generalsekreterare Jerome Bandry, vid CEMA´s…

INNOSETA vid AXEMA´s 3:dje Tekniska Konferens

23 februari 2019, organiserades 3:dje Teknikkonferensen av AXEMA (franska maskintillverkares förening, en nationell organisation, medlem av CEMA´s nätverk) tillsammans med EurAgEng vid SIMA Agricultural Show i Paris. Konferensen var öppen för alla teman relaterade till innovationer på maskiner och för uthålligt lantbruk. Nära 170 personer från hela världen deltog. Programmet var späckat med 22 presentationer…

Växtskyddsworkshop för växthus och hortikultur – Bleiswijk 21 mars 2019

Vid Workshop om precision i hortikultur/precision i växtskydd höll H.M. Hoff en presentation om INNOSETA för ca 40 deltagare: odlare (50%), forskare, myndigheter och serviceorganisationer. Slutsatser av diskussionerna: alla har stort intresse för den innovativa teknologiska utvecklingen som kombinerar och automatiserar övervakning, identifiering och kontroll av sjukdomar och skadedjur i växthus. Den för tillfället mest…

Panel för framtiden för Forskning och Teknologi (STOA) 6/3-2019

CEMA är partner i EU projektet INNOSETA: utvärdering av användnng och understödjande av av upptag av de mest avancerade sprututrustningarna. 6 mars hölls the STOA workshop om “Lantbruk utan agro-kemi; kan vi odlka utan herbicider, fungicider och insekticider?” vid EU Parlamentet. STOA är panelen för framtida forsking och teknologi med uppgift att utvärdera effekt av…