Postadress

Domaine de l’Espiguette

30240 Le Grau du Roi

France

Team

Ing. Sebastien Codis
Ing. Xavier Delpuech
Ing. Eirios Hugo
Ing. Adrien Lienard
Ing. Adrien Verges

Kort organisationsbiografi

Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) är ett franskt institute för forskning och utveckling inom vinodling och vin, lett av representanter för de större profesionella vinproducenterna i Frankrike och officiellt erkänt av Jordbruksministeriet som Tekniskt Institut relaterat till dess aktiviteter av allmänt intresse för vinodlings och vinproduktionen och sin förmåga med kunskapsöverföring till vinproduktionssektorn.

IFV tillhandahåller en stor vidd av kompetenser som täcker alla behov för vinproduktion. 140 forskare och tekniker arbetar i tvärvetenskapliga ämnen runt vinodling och vinkvalitet: ampelografi, agronomiska undersökningar, sjukdomar på vinplantor, enologi, mikrobiologi, processer, cirkulär ekonomi, mekanisering etc. Laboratorierna är officiellt erkända inom agronomi enologi-försök och studier.Med 18 forskningscenter och fältförsöksanläggningar i alla de vinproducerande regionerna i Frankrike, genomför tvärvetenskapliga team forskning och aktiviteter med resultatförmedling relaterat till behov uttryckta av styrelsens medlemmar, representanter för odling och vinidustri. Resultatet är att IFV har en betydande roll i att föra ut resultat från forskning och försök till vindodlare och vinproducenter.

IFV har stor erfarenhet av EU-projekt.IFV leder tre europeiska projekt inkluderande det det europeiska tematiska nätverket WINETWORK om sjukdomar på vinstockar och sjukdomen Flavescence dorée (2014-2017)samt deltagit i varierande EU-projekt nu och tidigare, inkluderande Smart-AKIS tematiska nätverk inom Smart Farming Teknologier (2016-2018); EUCLID EU-CHINA för IPM demonstrationer (2015-2019), INNOVINE som combinerar innovationer i vingårdars management och förädling för en uthållig europeisk vonproduktion; Winetech plus: Främjande av av innovation och kunskapsöverföring inom vin-sektorn; PURE Innovativt växtskydd för uthålligt lantbruk (2011-2015); TOPPS PROWADIS; Train Operators to Promote Best Management Practices and Sustainability (2012-2014).

Deltar i Workpackage

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Odling

Fruktodling

Vinodling

Fältgrödor

Nav

Frankrike

Seta Relation

Samfinansierad av IFV och IRSTEA, är den sammanslagna forskningsenheten EcoTechViti, lokaliserad i Montpellier ett förenat forsknings och utvecklingsteam med ca 10 personer specialiserade på spruttekniker i vinodling. Vårt syfte är att utvärdera och utveckla nya verktyg för att hjälpa odlarna att reducera sin användning av växtskyddsmedel. Vårt förenade forskningsteam arbetar för att stödja företag och organisationer som önskar utveckla nya verktyg för en förbättrad produktion i vinodlingen: innovativa sprutor, inbyggda sensorer, precisionssprutning. Vi utför särskilt forskning som att utvärdera och klassificera effektiviteten på olika sprututrustningar, utveckla nya metoder att mäta avdrift, forskning på att tillämpa nya dosberäkningar baserat på grödparametrar och sprutans prestanda. IFV organiserar regelbundet utbildningar för användare och rådgivare på effekten och uppföljning av spruttekniker i vinodlingar. IFV deltar i CIETAP (AFFP´s Commission) InterProfessionell kommission om appliceringstekniker som samlar alla intressenter (växtskyddsindustri, spruttillverkare, forskare, rådgivare etc.).

Avdelning

ACTA nätverk (Réseau des Instituts Techniques Agricoles)