Arbetet i INNOSETA har organiserats i sex WP,

de första fyra behandlar projektets kärnaktiviteter

medan de båda andra omfattar de andra och

spänner över projektets 36 månaders arbete.

Work Packages

 • WP 1. Inventering av SETA

  • Inventering och utvärdering av befintliga SETA-lösningar och kunskap.
  • Inventera och sammanställa information och kunskap om tillgängliga SETA i forskningsresultat som kommit ur nationella eller EU-projekt relaterade till SETA, industriella applikationer som redan finns på marknaden samt utbildnings- och rådgivningsmaterial om SETA.
  • utvärdera SETA lösningar enligt särskilda nyckel-prestanda egenskaper (KPI) relaterade till uthållighet och produktkvalitet.

  Varkatighet: Maj’18 – Februari ‘21

 • WP 2. Bedömning av lantbrukares behov

  • Systematiskt utreda användares behov, innovativa ideer och intressen runt SETA genom 50 intervjuer med lantbrukare i varje regionalt nav.
  • Identifiering av slutanvändarnas behov och faktorer som påverkar användares acceptans för ny SETA.
  • Utforska och bedöma framgångsrika innovationsprocesser och god användarpraxis angående SETA.

  Varkatighet: Maj’18 – April ‘21

 • WP3. Multi-aktör nätverk

  • Nätverkande, kunskapsutbyte och samskapande på regionala och EU nivåer.
  • Samla alla relevanta intressenter i de sju regioner där projketpartners är aktiva och främja kunskapsutbyte och initiera interaktiva & multi-aktörs innovationsprocesser.
  • Framkalla smarbeten mellan intressenter och nätverk i SETA över landsgränser inom EU.
  • Utbildning och rådgivning om bästa sprutningpraxis i de sju regionala naven.
  • Ge rekommendationer för framtida forskning och för framtida stöd av innovationsprocessen inom SETA-området.

  Varkatighet: Maj’18 – April ‘21

 • WP4. SETA plattform

  • INNOSETA internet-baserad plattform: nätverkande, kunskapsutbyte och förmedling av innovation samt bedömning av SETA lösningar och arbetssätt.
  • Utveckla och underhålla ett permanent arbetsställe och platform för kunskapsförmedling om INNOSETA.
  • Virtuellt test-bädd och samarbetsverktyg.
  • Tillhandahålla en enhetlig, lättillgänglig databas med utbildnings- och rådgivningsmaterial för lantbrukets intressenter.

  Varkatighet: Maj’18 – April ‘21

 • WP5. Reslutatspridning

  • Resultatspridning, kommunikation, utnyttjande och publikt engagemang.
  • Utveckling av en detaljerad process för resultaspridning som ska leda till en framgångsrik spridning av en uppsättning marknadsförings och material för resultatspridning.
  • Vid spridning av projektresultat på regional, nationell och EU-nivå.
  • Sammankoppla med intressenter genom ett antal riktade event på regional och EU-nivå.
  • Säkra detta tematiska nätverks uthållighet genom länkande till andra initiativ över EU, särskilt EIP.

  Varkatighet: Maj’18 – April ‘21

 • WP6. Projektledning

  • Effektiv ledning av alla administrativa och finaciella aspekter
  • Projektkoordinering och ledning: administrativ, financiell och riskhantering
  • Upprätthålla finansieringssavtal och Konsortiumavtal
  • Övervaka projektets framskridande och nådda resultat samt risker och oförutsedda händelser
  • Säkra att rapporter till Kommissionen görs i rätt tid
  • Se till att det skapas nödvändiga kontakter med andra projekt och och organisationer.

  Varkatighet: Maj’18 – April ‘21