7 Nav

Multi aktör approach

INNOSETA är baserat på en “multi-aktör approach”, inkluderande lantbrukare och rådgivningsorganisationer från 7 länder, vilket säkerställer att slutanvändarna av SETA innovationer är väl representerade. Sju organisationer som ägs/styrs av lantbrukare eller arbetar för dem är partner i projektet liksom sex foskningsinstitut och branschorganisationerna för tillverkare av lantbruksmaskiner och växtskyddsmedel.

Lantbruksgrödor

Växthus

Fruktodlingar

Vinodlingar

Odlingssystem

Odlingssystemen som behandlas i INNOSETA varierar beroende på mark-klimatiska förhållanden liksom de speciella förhållandena i värdekedjan i varje särskilt regionalt nav.

De varierande odlingssystemen och agro-klimatiska zonerna som ingår i detta tematiska nätverk gör att INNOSETA kan utforska upptaget och användbarheten av SETA-lösningar och samtidigt samla en mängd information från slutanvändare om behov och innovationer. Beroende på g geografisk region kommer följande odlingssystem att beaktas med SETA-lösningar.

Workshops i nav

INNOSETA kommer att främja utvecklingen av interaktiva innovationprocesser i de nationella/regionala värdekedjorna i lantbruk genom att samla lantbrukare, rådgivare, forskare, industri-partners och andra aktörer i interaktiva innovations-workshops. Ideer från gräsrotsnivå samlas och kanaliseras och bör resultera i utveckling av konkreta innovationsbaserade projekt som motsvarar de praktiska behoven hos slutanvändarna.

Anmäl och följ med

Håll dej uppdaterad med utvecklingen i vårt INNOSETA projekt.
    [recaptcha]