ÅRLIGA PRECISION FARMING AND AGRICULTURE 4.0 SUMMIT, 17-18 oktober i BARCELONA

En digital odling är mera effektiv och uthållig än sin tidigare motsvarighet. På en smart, digital gård odlas grödorna sannolikt med med precisionsodling, traktorer kan vara självkörande, skörden kan mätas med digitala bilder avfälten och lantbrukaren arbetar typiskt med med en rådgivare som erbjuder tekniks know-how. Prof. Emilio Gil kommer att representera Innoseta och tala…

INNOSETA vid ENOVITIS in campo, Montepulciano (Si), 20-21 juni 2019

ENOVITIS in CAMPO är den enda utställningen i italien som helt avser maskiner för vinodling. Utställningen omfattar även demonstrationer i odlingen. Därmed kan besökarnapraktisk studera både effektivitet och användbarheten av vad utställarna erbjuder med praktiska demonstrationer av den senaste teknologin, material och utrustning för alla områden; plantering, växtskydd och växtnäring, jordbearbetning, beskärning, skörd av druvor,…

INNOSETA Regional Workshop i vinodling, 10 juli i Alba, Italien!

Den 10:e juli arrangerades INNOSETA wokshop Il 10 luglio 2019, vid Complesso Ampelion i Alba .(Cn). Workshopen fokuserade på innovationer inom växtskydd i vinodling. Workshopen samlade intressenter från olika områden (odlare, rådgivare, tillverkare, lagstiftare) för att förbättra utbyte, delande och insamlande av sektorns behov avseendee innovationer rörande applicering av växtskyddsmedel. Workshopen organiserades i tre grupper:…

SIMA Fair, Febuary 2019

78:e SIMA, den internationella agri-business utställningen, arrangerades 24 till 28 februari 2019 vid Paris-Nord Villepinte Exhibition Centre. I samklang med tidens strömmningar i lantbruksvärlden erbjöd denna upplaga ett heltäckande perspektiv inom viktiga teman: från ekologisk odling til AgTech och från växtodling till husdjur. Onsdag 27 februari presenterades INNOSETA av CEMA´s generalsekreterare Jerome Bandry, vid CEMA´s…

INNOSETA vid AXEMA´s 3:dje Tekniska Konferens

23 februari 2019, organiserades 3:dje Teknikkonferensen av AXEMA (franska maskintillverkares förening, en nationell organisation, medlem av CEMA´s nätverk) tillsammans med EurAgEng vid SIMA Agricultural Show i Paris. Konferensen var öppen för alla teman relaterade till innovationer på maskiner och för uthålligt lantbruk. Nära 170 personer från hela världen deltog. Programmet var späckat med 22 presentationer…

Växtskyddsworkshop för växthus och hortikultur – Bleiswijk 21 mars 2019

Vid Workshop om precision i hortikultur/precision i växtskydd höll H.M. Hoff en presentation om INNOSETA för ca 40 deltagare: odlare (50%), forskare, myndigheter och serviceorganisationer. Slutsatser av diskussionerna: alla har stort intresse för den innovativa teknologiska utvecklingen som kombinerar och automatiserar övervakning, identifiering och kontroll av sjukdomar och skadedjur i växthus. Den för tillfället mest…

Panel för framtiden för Forskning och Teknologi (STOA) 6/3-2019

CEMA är partner i EU projektet INNOSETA: utvärdering av användnng och understödjande av av upptag av de mest avancerade sprututrustningarna. 6 mars hölls the STOA workshop om “Lantbruk utan agro-kemi; kan vi odlka utan herbicider, fungicider och insekticider?” vid EU Parlamentet. STOA är panelen för framtida forsking och teknologi med uppgift att utvärdera effekt av…

1:a Regionala Workshopen för vinodling i Frankrike, Montpellier, 18:e juni

INNOSETA´s workshop 18 juni fokuserar på vinodling med 4 tematiska workshops för deltagarna. Målesättningen är att förbättra utbyte, delande och samla in sektorns behov av innovation ino9m applivcering av växtskyddsmedel. Diskussionsteman: -Förbättra kvalitet i sprutningen och appliceringens precision, -Avdriftsreduktion, -Minskning av föroreningar vid påfyllning och rengöring av sprutan, -Nya teknikers möjligheter -Beslutstödsystem för att stödja…

TOPPS-OnFARM Course, 27/03/2019

27:e mars 2019 arrangerades ett TOPPS demonstration farm event i Nizza Monferrato (Italien). Ämnet var demonstration av åtgärder för att reducera förorening av vatten med växtskyddsmedel. Intressenter (lantbrukare, tekniker, maskinstationer m fl) träffades på “Cantina Nizza” för att se och diskutera Best Management Practices och hur dessa bäst kan intoduceras på lantbruken. Under dagen presenterade…

INNOSETA, IUPAC 2019

INNOSETA kommer att närvara vid 14th IUPAC International Congress of Crop Protection Chemistry i Gent 19-24 maj 2019. Vi kommer inte att vara ensamma, 1500 växtskyddsspecialister väntas delta med deltagande från forskning, industri och lagstiftare. Det övergripande temat är “Växtskydd: Utbildning av den kommande generationen”.  Detta passar perfekt med målen för INNOSETA projektet att stödja…