“Nytt Jordbruk för en Ny Generation” Utbildning i Grekland

Den 16 maj och 1 juni 2020 presenterades INNOSETA och dess plattform vid två webbseminarier för nya agronomer, entreprenörer och studenter inom ramen för utbildningsprogrammet “Nytt jordbruk för en ny generation”, organiserat av lantbruksuniversitetet i Aten. INNOSETA ingick i utbildningssessioner relaterade till sprutteknik, applicering med variabel vätskemängd och begränsning av avdrift, där deltagarna visade mycket…

INNOSETA Regional Workshop om sprutning i fruktodling | Artiklar i franska tidskrifter “L’Agriculteur Provençal”, “Vaucluse Agricole”, “En Pays Varois” och “Paysan du Midi”

Franska institutet för vin och vingård (IFV – Frankrike) har skriviot två artiklar om slutsatserna från en workshop on innovationer inom sprutning i fruktodling som ägde rum i Bergerac (Frankrike), den 16 oktober 2019. Denna INNOSETA workshop, organiserad tillsammans med CTIFL och INRAE ​​samlade cirka 50 deltagare (tillverkare av sprututrustning, jordbrukare, växtskyddsföretag, FoU, etc.). Artiklarna…

5: e INNOSETA-projektmöte. COVID-19-uppdatering.

INNOSETA: s femte projektmöte ägde rum den 29 april 2020. Detta datum var från början reserverad för projektets första transnationella workshop i Barcelona, ​​Spanien. Men de plötsliga och olyckliga omständigheter som COVID-19-pandemin medförde, tvingade INNOSETA-konsortiet att skjuta upp den transnationella workshopen, tillsammans med flera andra projektaktiviteter, och pressade projektpartnerna att hitta alternativ för ett akut…

Artikel i den franska tidskriften Phytoma om INNOSETA Regional Workshop om sprutning i fruktodling

Det franska institutet för vin och vinodling (IFV – France) publicerade i den franska tidskriften Phytoma´s marsutgåva, en artikel om erfarenheter från en workshop om innovativ sprutteknik som hölls 16 oktober 2019 i Bergerac. INNOSETA-workshopen arrangerades med CTIFL och INRAE och samlade ca 50 deltagare (tillverkare av sprututrustning, odlare, växtskyddsföretag, forskning och utvecklin etc)

Andra Grekiska workshop för växthus

Den andra workshopen under tremat “Precisionssprutning i grekiska växthus” genomfördes lyckat i vid Voreeion Cultural Center i Filiatra. 49 deötagare representerade producenter, forskare, rådgivare och entreprenörer. Gästföreläsare (professorer, industrirepresentanter) presenterade perspektiven och den positiva effekten av tillämpning av tekniker för precisionssprutning. Deltagarna informerades om dessa tekniker och om projektet. De visade intresse för projektet plattform.

1a polska Regionala Workshop i Barkowice

Västpommerska lantbruksrådgivningscentret I Barzkowice medverkar i det internationella forskningsprojektet ”INNOSETA” inom ”HORIZON 2020-programmet”. Målet för INNOSETA-projektet är att skapa ett tematiskt nätverk för sprututrustning, utbildning och rådgivning. Projektet kommer att bidra till ett effektivare utbyte mellan forskare, lantbruket, anknutna serviceorganisationer och industri. So en del av projektet inbjuder vi till en workshop, torsdag 10 oktober…

2dra italienska Regional Workshop för fältgrödor i Bari

INNOSETA workshopen den 11 oktober fokuserar på spannmål och kommer att organiseras i tre temagrupper. Inbjudna är lantbrukare, forskare, tekniker, tillverkare och regionala myndigheter. Workshopen kommer att innehålla de senaste innovationerna om: Ökad kvalitet och precision i fördelningen av växtskyddsmedel; Avdriftsreduktion; Minskning av föroreningar vid påfyllning, blandning och rengöring av sprutor; Deltagarna inbjuds att diskutera…

CEMA industri delegater bidrog med kunskaper i projektet vid 1a Regionala INNOSETA Workshop om asputtekniker i vinodling

Två CEMA företags delegater representerade CEMA och den Europeiska Maskinindustrin vid den 1a Regionala Workshope i INNOSETA projektet: Peter Hloben (Senior Engineer – Product Safety & Compliance vid John Deere) och Floris Vande Walle (Regulations and Standards Manager vid Delvano). Floris Van de Walle delar sin personliga uppfattning med CEMA om avancerade spruttekniker och INNOSETA-projektet:…