Τα βίντεο καινοτομιών του INNOSETA είναι τα παρακάτω:

  1. Ολλανδία/Βέλγιο: Wingssprayer (Αγγλικοί Υπότιτλοι)
  2. Ισπανία: WAATIC + DOSAVIÑA (Αγγλικοί Υπότιτλοι)
  3. Γαλλία: Performance Pulvé – the quality brand for vineyard sprayers (Αγγλικοί Υπότιτλοι)
  4. Ιταλία: Polmac Mixer (Αγγλικοί Υπότιτλοι)
  5. Ελλάδα: Agrohalc (Αγγλικοί Υπότιτλοι)