Ταχυδρομική Διεύθυνση

Onderwijsboulevard 225
5223 DE ‘s-Hertogenbosch
Nederland

Ομάδα εργασίας

Peter Paree
Djessie Donkers
Helma Hoff

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Ο ZLTO είναι ένας οργανισμός γεωργών που δραστηριοποιούνται στις επαρχίες Zeeland, Noord-Brabant και Gelderland στην Ολλανδία. Ο ZLTO είναι ένας από τους τρεις οργανισμούς που εργάζονται στην ομοσπονδία LTO Nederland. Μαζί εκπροσωπούν ολλανδούς αγρότες.

Ο οργανισμός στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των αγροτών μέσω της εκπροσώπησης, του σχηματισμού και της κατάρτισης, της ατομικής υποστήριξης και της συμβουλευτικής των μελών.

Ο ZLTO απασχολεί επί του παρόντος 70 συμβούλους και 30 εργαζόμενους σε κάθε πιθανό τομέα καινοτομίας στον γεωργικό τομέα (καινοτόμοι συνεταιρισμοί, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αειφόρες τεχνικές προστασίας των φυτών και των ζώων, νέα προϊόντα και καινοτόμος εμπορευματοποίηση, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κλπ.). Η διάχυση αυτών των θεμάτων οργανώνεται μέσω καναλιών όπως: εκπαιδευτικά μαθήματα, άρθρα στο δικό μας περιοδικό “Nieuwe Oogst” και σε εξειδικευμένα περιοδικά, συμπόσια, εκδρομές, ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ατομική συμβουλευτική κλπ.. Από την στιγμή που ο γεωργικός τομέας είναι σε φάση βαθιάς μετάβασης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορεί ο κλάδος να καινοτομεί όσο το δυνατόν πιο έντονα και γρήγορα.

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Ο ZLTO έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο INNOSETA, διότι τα μέλη, οι αγρότες και εργολάβοι αντιμετωπίζουν σημαντικές επενδύσεις στις συσκευές ψεκασμού τους και πρέπει να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για τα επόμενα 5-10 χρόνια.

Ο ZLTO θα χρησιμοποιήσει τα εκτεταμένα δίκτυα και την εμπειρία του σε περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα για να συνεισφέρει με αυτή τη γνώση ως εταίρος σε αυτό το έργο. Ο ZLTO συμμετέχει σε διάφορα έργα H2020 (H2020 Agrispin, Eurodairy, Capsella, 4D4F, Eu Pig, Agridemo-F2F, SKIN, IoF2020, …).

Ο ZLTO ήταν το 2015, στο EIP FocusGroup: Γεωργία Ακριβείας. Επιπλέον, o ZLTO διαθέτει μια πειραματική εγκατάσταση Precision Farming, με στόχο τη χρήση γεωργία ακριβείας για ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους

Συστήματα καλλιεργειών

Οπωρώνες

Μεγάλες Καλλιέργειες

Θερμοκήπια

Κεντρικό σημείο

Ολλανδία/Βέλγιο

Έκθεση Φωτογραφιών